Bībele un Baznīcas apliecības raksti

Bībele un Baznīcas apliecības raksti

Kristīgā Baznīca ir izteikusi savas ticības pamatprincipus t. s. apliecības rakstos vai simbolos. Daži no tiem nāk no senbaznīcas laikiem: Apustuļu ticības apliecība, Nīkajas ticības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть