Atklāj Svētā Vakarēdiena dziļāko jēgu

Atklāj Svētā Vakarēdiena dziļāko jēgu

Jau no paša sākuma baznīca ir uzskatījusi, ka šīs klātbūtnes noslēpums ir izteikts vārdos, kurus mūsu Kungs izteica par maizi un biķeri: “šī ir mana

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть