Kas var tikt pestīts?

Kas var tikt pestīts?

“Bet Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies debesu valstībā. Un atkal Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть