Ticība un mīlestība ir saistītas un nesaraujami savienotas

Ticība un mīlestība ir saistītas un nesaraujami savienotas

“Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.” [Gal.5:6] Svētie Raksti nenoliedzami apraksta ticību kā vienīgo lietu, kas nepieciešama

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть