Kristus kalpošana un kristiešu kalpošana

Kristus kalpošana un kristiešu kalpošana

“Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.” [Mt.20:28] Šie mūsu Kunga Jēzus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть