Taisns

“Ābramam bija deviņdesmit deviņi gadi, kad Tas Kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu: “Es esmu tas visuvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть