Dieva žēlastības gaismā

Dieva žēlastības gaismā

“Esmu pateicīgs Tam, kas darījis mani spēcīgu – Kristum Jēzum, mūsu Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu.” [1.Tim.1:12] Cilvēks, kas nezina, vai viņam ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть