Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?

Bībele māca, ka: Jēzus cieta no nabadzības, kārdinājumiem un vajāšanām, kā arī no vientulības; Viņš, it sevišķi savas zemes dzīves beigās, cieta neizsakāmas miesas un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть