Žēlastība tiek dāvāta bez nopelna

Žēlastība tiek dāvāta bez nopelna

Rom.10:20 apustulis citē pravieša Jesajas vārdus: “..Es devos pazīstams tādiem, kas Mani nemeklēja, un atklāju Sevi tādiem, kas pēc Manis nevaicāja.” Tas sacīts par pagāniem,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть