Mums vēl arvien jātop dievbijīgākiem

Mums vēl arvien jātop dievbijīgākiem

“Viņš savas drēbes mazgā vīnā, savu apmetni vīnogu asinīs.” [1.Moz.49:12] Mēs ne tikai noreibstam no Gara un zinām, kas ir gudrības, izpratnes, padoma un spēka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть