Jēzus pasludinājums par sevi

Jēzus pasludinājums par sevi

Jēzus pravietiskā pasludinājuma saturs bija Viņš pats, Viņa persona. Glābšana nozīmē turēšanos pie Viņa ticībā. Kā īpaši spilgtu piemēru tam varam minēt Jāņa evaņģēlijā teikto:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть