Vārda daba

Vārda daba

“Ābrahams piesauca Tā Kunga Vārdu.” [1.Moz.13:4] Tā nu baznīcu rotā un dara svētu ne akmeņi un lieliska celtne, nedz sudrabs un zelts, bet Dieva Vārds

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть