Apgraizīšanas zīme

Apgraizīšanas zīme

“Jātop apgraizītam ikvienam vīram.” [Mt.17:10] Kālab tad apgraizīšana dota? Nevis kāda cita iemesla dēļ, bet vienīgi tādēļ, lai būtu zināms, ka Pestītājam jādzimst šajā apgraizītajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть