Atšķirības starp Jauno un Veco derību starpā

Atšķirības starp Jauno un Veco derību starpā

““Redzi, nāks dienas,” saka Tas Kungs, “kad Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu, ne tādu derību, kādu Es citkārt slēdzu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть