Triumfēt Kristū

Triumfēt Kristū

“Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti.” [1.Moz.45:4] To vajag bieži atkārtot un uzcītīgi mācīt. Tā ir kristiešu gudrība un īstā mācība.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть