Par Dieva žēlastību pildīt Viņa prātu visās lietās

Par Dieva žēlastību pildīt Viņa prātu visās lietās

Lūgumā “Lai nāk Tava valstība” mēs lūdzām par Dieva valstības – tieši ķēniņvalsts (basileia) – nākšanu. Viņa gribas un likumu pildīšana ir priekšnoteikums dievišķā Ķēniņa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть