Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?

Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?

Mūsu Kungs Kristus nav sacījis “Kas netic un nav kristīts”, bet tikai “Kas netic”. Tātad Viņš norāda, ka vienīgi neticība ved pazušanā un ka pestīšanai

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть