Kas ir “jaunais cilvēks”?

Kas ir "jaunais cilvēks"?

Jaunais cilvēks ir tā jaunā garīgā būtība un dzīve, ko Svētais Gars ir radījis mūsos, atjaunodams mūs Svētajā kristībā. Tas dzīvo Dieva priekšā taisnībā un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть