Dieva bērni dzīvo sava Debestēva maizē

Dieva bērni dzīvo sava Debestēva maizē

Cik gan daudz visādu lietu Tas Kungs mums ir mācījis lūgt ceturtajā Tēvreizes lūgumā par dienišķo maizi, lai mēs to visu prastu novērtēt un sirdī

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть