Pareizi izmantot savu bagātību

Pareizi izmantot savu bagātību

“Ābrahams bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu.” [1.Moz.13:2] Skolās filozofi un teologi senlaikos bieži ir lietojuši šādu izteicienu: kas atrodas ārpus mums, tas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть