Kā sauc sludināšanas amata pildītājus?

Kā sauc sludināšanas amata pildītājus?

Bībele sludināšanas amata pildītājus sauc par draudzes ganiem, mācītājiem, bīskapiem, vecākiem [prezbiteriem] un kalpotājiem. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть