Par lūgšanu Mūsu Tēvs

Par lūgšanu Mūsu Tēvs

Jaunajā Derībā mēs ik uz sola atrodam pamudinājumus lūgt. Tā, piemēram, Lūkas evaņģēlijā (18:1) Kristus mudina mācekļus aizvien lūgt Dievu un nepagurt savās lūgšanās; Mateja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть