Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?

Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?

Apustuliskajā baznīcā nebija ne hierarhijas, ne tagadējā bīskapa amata, to praktiski ieviesa vēlāk, bīskapa un presbitera amati bija viens un tas pats [Tit.1:5-7; Ap.d.20:17:28]. Tagadējais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть