Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?

Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?

Personīgā biktī mēs, mācītājam klausoties, varam izteikt Dievam visu, kas nospiež mūsu sirdi, un izsūdzēt savus grēkus. Mēs saņemam padomus dvēseles kopšanai, Dieva Vārda mierinājumu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть