Vienīgi Kristus ir miera ceļš

Vienīgi Kristus ir miera ceļš

“Un viņa tēvs Caharija tapa Svētā Gara pilns, pravietoja un sacīja: “Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть